Våra fastigheter

Våra fastigheter

Smedjan 5  


Härdgatan 28 i Varberg

Byggår 2007, tillbygd 2020

Kontor och verkstad/lager med en total yta på 1755 m2

Glöden 1  


Härdgatan 23 i Varberg

Byggår 1990

Kontorshotell, kontor och verkstad/lager med en total yta på 2600 m2

Glöden 2  


Härdgatan 21 i Varberg

Byggår 2023

Kontor och verkstad/lager med en total yta på 700m2

Glöden 2


Härdgatan 19 i Varberg

Byggår 1992

Kontorshotell, kontor och verkstad/lager med en total yta på 570 m2

Släggan 1


Järngatan 2 i Varberg

Byggår 1986

Kontor, verkstad/lager med en total yta på 647 m2

Fastarp Tvååker  


Byggår i olika etapper mellan 1960-2018

Bostäder, butik, gym, bensinstation, lager och verkstadslokaler

med en total yta på 2850 m2